Nätverk för Historisk Dans i Skåne

Nätverket bildades 2008 och är en samorganisation för de danssällskap i Skåne som håller på med historisk dans av olika slag från 1700- och 1800-talen.

Vårt syfte är att:

Förutom dans vill föreningarna även sprida kännedom om herrgårdslivets och borgerskapets manér, vett och etikett. Vi vill även levandegöra seder och bruk, samt åskådliggöra klädedräkten i samband med historisk dans.


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.