Nätverk för Historisk Dans i Skåne

Nätverket bildades 2008 och är en samorganisation för de danssällskap i Skåne som håller på med historisk dans av olika slag från 1700- och 1800-talen.

Kontakt

Du som är intresserad av att veta mer om verksamheten
eller vill börja dansa historisk dans -herrskapsdans, är
välkommen att kontakta respektive förening exempelvis
på respektive hemsida.

Danssällskapet Menuetten, Ystad
Kontakt: Bingo Olsson   Tel. 0411 - 72225
E–postadress. bengt.ingvar.olsson@telia.com
Hemsida:  www.danssallskapetmenuetten.n.nu

SGV:s Herrskapsdansare, Malmö
Kontakt: Björn Eriksson Tel 046 – 307311
E-postadress. beriksson43@gmail.com
Hemsida: www.sgvm.se

Skånes Högreståndsdansare, Dalby
Kontakt: Torsten Bäck. Tel. 040 - 410892
E–postadress: torsten.back@bolina.hsb.se

Slottsdansarna, Råbelöf
Kontakt: Leif Håkansson. Tel. 044 - 229278
E-postadress. leif044229278@telia.com
hemsida: www.slottsdansarna.se


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.