Nätverk för Historisk Dans i Skåne

Nätverket bildades 2008 och är en samorganisation för de danssällskap i Skåne som håller på med historisk dans av olika slag från 1700- och 1800-talen.

Engagemang

Nätverkets danssällskap förgyller gärna arrangemang
inom kommuner
, jubileer, invigningar, baler,
träffpunkter för pensionärer och äldreboende.

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.